Leader Projekt

Leader Projekt  2020-3407-8 Mötesplats Torsjö.

Tyringe Skyttegille bedriver sin verksamhet i Hemvärnsgården i Tyringe. En anrik byggnad som
uppfördes redan på 1940-talet men då på annan plats än där den idag är belägen.
1970 flyttades byggnaden från ”Hästhagen” till den plats där den idag är belägen.
Med många år på nacken behöver fastigheten rustas upp och förbättras för att kunna leva upp till
de krav man ställer på en fungerande mötesplats.

Efter att ha tagit del av Leader lag PHs utvecklingsstrategi såg vi en möjlighet att söka Leader-stöd
till projektet då ett av de uppsatta målen i strategin och i Landsbygdsfonden är förbättrade
mötesplatser.
Strategin/fonden talar också om socialt hållbar utveckling och för detta krävs mötesplatser

För att kunna utveckla vår verksamhet behöver vi dels renovera vårt kök men även byta golvytor
och fönster och tillgänglighetsanpassa vår entré för att göra mötesplatsen tillgänglig för fler.

Det är också särskilt viktigt att kunna erbjuda luftiga mötesplatser i dessa dagar, något
Hemvärnsgården kan erbjuda. Här finns också en trevlig utemiljö som kan användas för möten

Projektet lder till att lokala entreprenörer stärks (vilket kan ge effekt i
regionalfonden) då dessa kommer att anlitas för arbetet och kan få en utökad chans till
överlevnad/utveckling. Något som är speciellt viktigt idag när många företagare drabbas hårt medanledning av Corona epidemi.