Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2024

Juniorer upp till 20 År. 100Kr

Aktiva från 21 år och upp (Kommer inom kort)

Passiva/Låna 50/100-300Meters banan: 200Kr