Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2022

Juniorer upp till 20 År. 100Kr

Aktiva från 21 år och upp: 300Kr

Passiva/Låna 50/100-300Meters banan: 150Kr